1. Fejerverkus laikykite sausoje vietoje, originalioje pakuotėje.
 2. Nesinešiokite fejerverkų kišenėje arba rankinėje.
 3. Uždegdami fejerverką, nelaikykite jo rankose.
 4. Fejerverkų niekada nenukreipkite į žmones, gyvūnus, pastatus ir lengvai užsidegančius daiktus.
 5. Nelaikykite fejerverkų arti ugnies, elektrinių šildytuvų.
 6. Žiūrovai turėtų stovėti taip, kad vėjas pūstų į nugarą, atitinkamu atstumu nuo fejerverko, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų.
 7. Neleiskite vaikams žaisti su fejerverkais, taip pat ir su jų atliekomis.
 8. Mažiausiai 20 minučių po fejerverko paleidimo neikite prie pakuotės ir netikrinkite ar viskas iššovė.
 9. Nemeskite panaudotų fejerverkų pakuotės į krosnį, židinį, katilą.
 10. Uždegdami fejerverką, nelaikykite galvos virš pakuotės ir tai darykite per ištiestos rankos atstumą.
 11. Nevartykite ir neardykite fejerverko pakuotės.
 12. Nebandykite patys sujungti pirotechnikos.
 13. Fejerverkus leiskite ant lygaus, kieto pagrindo, kad šaunant šūviams fejerverkų pakuotė nepervirstų.
 14. Nebandykite iš naujo uždegti fejerverko, jeigu jis nepilnai iššovė ar visai neiššovė (tokiu atveju atneškite fejerverką į parduotuvę, iš kurios pirkote fejerverką).
 15. Leidžiant fejerverkus tamsoje, negalima pasišviesti degtukais ar žiebtuvėliu. Saugiau bus, jeigu pasišviesite žibintuvėliu.
 16. Draudžiama naudoti ir įsigyti fejerverkus asmenims, kurie neturi teisės jų įsigyti ir naudoti. I kategorijos fejerverkus gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 14 metų asmenys; II kategorijos fejerverkus gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 16 metų asmenys; III kategorijos fejerverkus, T1 ir P1 kategorijų civilines pirotechnikos priemones gali įsigyti ir jas naudoti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys; IV kategorijos fejerverkus, T2 ir P2 kategorijų civilines pirotechnikos priemones gali įsigyti ir jas naudoti tik pirotechnikai.
 17. Draudžiama pirkti ir naudoti fejerverkus asmenims apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotikų, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.
 18. Negalima naudoti fejerverkų, kurie yra akivaizdžiai mechaniškai ar kitaip pažeisti, deformuoti, ant kurių yra korozijos ar skysčių dėmių pėdsakų.
 19. Pagrindiniai teisės aktai: https://www.infolex.lt/portal/start_ta.asp?act=doc&fr=pop&doc=46035